Szanowni Państwo,

Pod koniec 2019 r. rozpoczęliśmy cykl debat w ramach projektu SILESIA 2030. Ich celem jest wsparcie procesu budowy nowoczesnego woj. śląskiego – regionu uznawanego za gospodarcze i przemysłowe serce Polski. Nie da się tworzyć jego przyszłości w oderwaniu od założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznacza drogę ku neutralności klimatycznej naszego kontynentu.

Wyzwania związane z ochroną klimatu to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed Unia Europejską i światem. Dla wszystkich jasne jest, że musimy troszczyć się i skutecznie działać na rzecz klimatu. Ale w tym działaniu nie możemy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym, które jest fundamentem każdego państwa. Bezpieczeństwie rozumianym jako prawo dostępu do energii w każdym czasie, energii dającej możliwości rozwoju gospodarczego. Jej rola jest bezcenna i ma szczególne znaczenie dla interesu narodowego. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie odpowiedzialnych zmian w miksie energetycznym naszego kraju, budowanie stabilnego systemu, odpowiedzialna i sprawiedliwa transformacja z uwzględnieniem OZE, ale z poszanowaniem paliw tradycyjnych. Dzięki nowoczesnej technologii możemy je wykorzystywać tak aby nie wpływać na klimat i zanieczyszczenie powietrza. Stąd obecność na naszej międzynarodowej konferencji Pana Angelosa Kokkinosa z Departamentu Energii USA, który zaprezentuje po raz pierwszy w naszym kraju bezemisyjną technologię spalania węgla. Cieszymy się również z obecności Pana Scotta Fostera z ramienia komisji gospodarczej UNECE (Organizacji Narodów Zjednoczonych), który będzie mówił o potrzebie stworzenia międzynarodowego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państw, których miksy oparte są właśnie na paliwach kopalnych.

Jestem przekonany, że dyskusja w gronie tak znamienitych gości – przedstawicieli polskiego Rządu na czele z Wicepremierem Jackiem Sasinem, ministrów odpowiedzialnych za polską energetykę, eurodeputowanych z komisji przemysłowej ITRE, a także ekspertów i przedstawicieli branży – przyniesie nam wiele cennych wniosków. Ich efektem będzie stworzenie „Rezolucji Śląskiej” – dokumentu zawierającego założenia odpowiedzialnej drogi do ochrony klimatu w Europie.
Serdecznie zapraszam na II edycję Międzynarodowej Konferencji SILESIA 2030 r. – Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie Europejskiego Zielonego Ładu.

Grzegorz Tobiszowski
Inicjator i gospodarz konferencji SILESIA 2030

Tobiszowski
silesia2030

Rezolucja Śląska

Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz realizację celów klimatycznych wyznaczonych przez najwyższe organy Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej, pamiętając o suwerenności państw członkowskich w kwestii kształtowania miksu energetycznego oraz, w celu stworzenia rozwiązań w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest kluczowym elementem działań realizowanych na rzecz troski o klimat, ministrowie rządu RP, parlamentarzyści, władze woj. śląskiego, woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego postulują, aby obecni tu europarlamentarzyści stali się sygnatariuszami następujących wniosków pokonferencyjnych SILESIA 2030:

1

Należy zintensyfikować prace nad nowymi technologiami w energetyce, przewidując zwiększenie nakładów w Europie na podniesienie efektywności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając jednocześnie konieczność prac nad technologią utylizacji po okresie użytkowania materiałów, z których wykonane są farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne.

2

Należy rozwijać technologie w energetyce, dzięki którym sprawniej i efektywniej, oraz przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska, będą wykorzystywane surowce tradycyjne - kopalne.

3

Należy uwzględniać w projekcie “Europejskiego Zielonego Ładu” kwestie bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju członkowskiego UE.

4

Należy dokładać wszelkich starań, by prowadzone działania zapewniły przyszłym pokoleniom, zamieszkującym kontynent europejski możliwość rozwoju w oparciu o najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych technologii energetycznych.

program konferencji

09:00

Rejestracja Gości

09:55

Oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:05

Wystąpienie Eurodeputowanego Grzegorza Tobiszowskiego

10:15

Wystąpienie Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Szydło, Premiera RP w latach 2015 -2017

10:25

Panel Dyskusyjny " Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie Nowego Zielonego Ładu”

11:00

Przerwa Kawowa

11:10

Prezentacja Scott Foster Dyrektora Dywizji Zrównoważonego Rozwoju UNECE oraz Agelos Kokkinos Przedstawiciel Departamentu Energii rządu federalnego USA

11:50

Podpisanie Rezolucji Śląskiej

12:30

Wystąpienie Eurodeputowanego Grzegorz Tobiszewskiego – podsumowanie konferencji

12:40

Konferencja Prasowa

12:40

Lunch

13:30

Zakończenie konferencji

PANEL

Polska na drodze do niezależności energetycznej w dobie „Nowego Zielonego Ładu”

Piotr Naimski - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zbigniew Gryglas - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Angelos Kokkinos - Departament Energii USA Scott Foster - Dyrektor Dywizji Zrównoważonej Energi (Sustainable Energy Division)

Scott Foster - Dyrektor Dywizji Zrównoważonego Rozwoju UNECE

Evžen Tošenovský (Czechy) - Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek EKR

Jessica Stegrud (Szwecja) - Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek EKR

dr Magdalena Wójcik - Jurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

MODERATOR

MACIEJ POLOCZEK

prelegenci

wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów