Szanowni Państwo,

Procesy związane z Europejskim Zielonym Ładem nabierają rozpędu, a wraz z nimi dyskusje i debaty w Parlamencie Europejskim dotyczące m.in. transformacji energetycznej. Przed nami III edycja konferencji SILESIA 2030, która wpisuje się w dyskurs dotyczący przyszłości naszego kontynentu, Polski, ale przede wszystkim woj. śląskiego – Regionu uznawanego za gospodarcze i przemysłowe serce naszego kraju, a zatem miejsca najbardziej narażonego na negatywne skutki przemian. Dlatego tak ważnym jest, aby to właśnie tutaj, wspólnie, w gronie ekspertów reprezentujących naukowców, przedstawicieli biznesu, instytucji, a także polskich parlamentarzystów, tworzyć idee służące temu, aby jak najlepiej sprostać wyzwaniom związanym z troską o klimat.

Podczas minionych dwóch edycji Konferencji SILESIA 2030 wskazaliśmy na najistotniejsze kwestie dotyczące transformacji energetycznej w naszym kraju, którego system oparty jest historycznie na węglu. To warty podkreślenia fakt, ponieważ jak wynika z przygotowanej na nasze zlecenie ekspertyzy naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to paliwo kopalne w 2030 r. nadal będzie istotnym elementem w polskiego miksu energetycznego. Jeśli dołożymy do tego raport ENERXperience który analizował wpływ celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. o 55% na polski sektor energetyczny, dochodzimy do niepokojących wniosków. Istnieje bowiem ryzyko skrajnego niedoboru mocy w Polsce po 2025 r., co zagraża polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, a także doprowadzi m.in. do wzrostu importu energii z zagranicy.

Stąd też panel otwierający III edycję Konferencji SILESIA 2030 r. będzie poświęcony nowoczesnym technologiom, które pozwalają bezemisyjnie spalać węgiel w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach. Praktycy reprezentujący firmy z Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych zaprezentują możliwości swoich instalacji, a także opowiedzą o tym, jak wykorzystać wychwycone CO2.

To niezwykle istotna kwestia w kontekście czasu, jaki nasz kraj potrzebuje na transformację swojego miksu energetycznego.

Eksperci drugiego panelu postarają się odpowiedzieć na pytanie, która z energii odnawialnych jest w stanie z powodzeniem zastąpić paliwa kopalne w naszym systemie energetycznym, analizując potencjał geograficzny Polski. Przedstawimy zatem największe wyzwania energetyki wiatrowej, słonecznej oraz wodorowej. Gościem specjalnym będzie Pani Lis Gammelgaard z NEL HYDROGEN (Dania) – światowego lidera w technologiach wodorowych.

Ostatni blok tematyczny będzie z kolei poświęcony kosztom społecznym przemian. Punktem wyjścia będzie ekspertyza autorstwa prof. Pawła Bogacza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowana na zlecenie naszego Biura. Następnie głos zabierze Poseł na Sejm z Rudy Śląskiej Marek Wesoły oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska. Nasi parlamentarzyści zabiorą głos w kwestii niwelowania negatywnych skutków przemian związanych z transformacją sektora energetycznego.

Zapraszam do udziału on-line w III edycji konferencji SILESIA 2030, która odbędzie się już 30.06.2021 r. w siedzibie naszego partnera Dziennika Zachodniego.

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

program konferencji

PANEL I

Nowoczesne rozwiązania, czyli bezemisyjne technologie spalania węgla.

prof. dr hab Piotr Buła

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek

Paweł Andersohn

Tomasz Paziewski

GOSPODARZ

GRZEGORZ TOBISZOWSKI

MODERATOR

Grzegorz Gajda

PANEL II

Słońce, wiatr czy wodór jest najlepszym rozwiązaniem dla nowoczesnej energetyki?

Zbigniew Gryglas

Janusz Gajowiecki

Lis Gammelgaard

Paweł Przybylski

Agnieszka Korbicz - Kozłowska

GOSPODARZ

GRZEGORZ TOBISZOWSKI

MODERATOR

Grzegorz Gajda

PANEL III

Likwidacja sektora górnictwa węgla kamiennego - koszty i straty społeczne.

prof. dr hab. Paweł Bogacz

Marek Wesoły

Anna Zalewska

GOSPODARZ

GRZEGORZ TOBISZOWSKI

MODERATOR

Grzegorz Gajda

prelegenci

wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów