H2 GO!

Wodór to przyszłość. Odnawialne, bezemisyjne, czyste paliwo dla energetyki, ciepłownictwa, transportu.

Jesienią ubiegłego roku przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu uzgodnili ostateczną treść przepisów w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. Uczestniczyłem w pracach nad tymi przepisami w charakterze kontrsprawozdawcy z ramienia Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

To bardzo ważny dokument. Wprowadza pierwsze ramy prawne, które będą determinować rozwój infrastruktury przesyłu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, głównie wodoru, w najbliższych dekadach. Pozwala zaplanować inwestycje.

Obecnie Polska jest na piątym miejscu na świecie pod względem produkcji wodoru. Nasz kraj ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć gazową, której elementy mogą być wykorzystane przy budowie sieci przesyłu wodoru czy innych gazów odnawialnych - jak biometan. Ma także wyspecjalizowaną spółkę, Gaz-System, która ma kompetencje i zdolności inwestycyjne.

Jak Polska wykorzysta te szanse? Czy może wkrótce stać się europejskim liderem w obszarze wodoru? Jakie będzie miejsce wodoru w polskim systemie energetycznym? Czy samochody napędzane wodorem będą alternatywą dla elektrycznych, których budowa jest coraz droższa i wymaga ogromnych ilości surowców, których UE nie produkuje.

Właśnie o tym rozmawiać będziemy 31 stycznia tego roku podczas 9. już edycji Konferencji Silesia 2030 pt. “H2 GO! Przyszłość polskiego wodoru”. Serdecznie Państwa zapraszam do osobistego uczestnictwa lub śledzenia transmisji on-line.

Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego


Patronat Honorowy Prezydenta RP

program konferencji

31.01.2024 r.

Siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
ul. Floriana 7, Katowice
9:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości przez prowadzącego Tomasza Cichego
9:15 Wystąpienie Grzegorza Tobiszowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, inicjatora cyklu Konferencja Silesia 2030.
“Pakiet gazowo-wodorowy - otwarta droga dla gazów odnawialnych”
10:00 Wystąpienie Beaty Szydło, posła do Parlamentu Europejskiego, Premier Rządu w latach 2015-2017
“Polska infrastruktura gazowa szansą dla rozwoju sektora wodorowego”
10:15 Prezentacja Marka Wesołego, byłego Wiceministra Aktywów Państwowych
“Doliny wodorowe w Polsce"
10:50 Wystąpienie Pawła Ernsta, Dyrektora Pionu Rozwoju i Innowacji GAZ-SYSTEM S.A"
11:20 Dyskusja
12:00 Zakończenie konferencji, poczęstunek


wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów