Skażone rzeki, chore dzieci, miliony ton elektroodpadów, ogromne emisje, wyzysk afrykańskich górników przez chińskich właścicieli kopalń - to ciemna strona Zielonego Ładu.

Polityka klimatyczna ma prowadzić Unię w kierunku neutralności klimatycznej czyli zerowej emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Energia ze źródeł odnawialnych, elektryczne samochody - czysta Europa chroniąca klimat. Cele brzmią szczytnie. Tyle że Zielony Ład wymaga ogromnych ilości surowców, a tych Unia ma albo niewiele albo nie ma w ogóle, bo ich pozyskiwanie wiąże się z degradacją środowiska i ogromnym zużyciem energii. W przypadku niektórych pierwiastków by uzyskać 1 kilogram trzeba skruszyć i spopielić tysiące ton skały, inne pierwiastki wymagają wykorzystania kwasów i innych chemikaliów, które potem trafiają do rzek. Energia konieczna do tych procesów wytwarzana jest z węgla w standardach dalekich od europejskich, wiążących się z ogromnymi emisjami gazów cieplarnianych.

Komisja Europejska chwali się malejącymi emisjami na terenie wspólnoty. Tymczasem globalne emisje wciąż rosną, między innymi dlatego, by zaspokoić potrzeby unijnej transformacji.

To aspekt środowiskowy. Jest jeszcze społeczny - ludzi, którzy mieszkają w zdegradowanych regionach, krajach trzeciego świata traktowanych jak wysypiska elektrośmieci, górników pracujących po kilkanaście godzin dziennie, bez dni wolnych, w skrajnie trudnych warunkach dla chińskich właścicieli kopalń.

To właśnie Chiny są hegemonem na rynku surowców - zwłaszcza metali ziem rzadkich wykorzystywanych w elektronice, źródłach odnawialnych czy samochodach elektrycznych. Dostarczają UE 90% tych pierwiastków! W przypadku wielu innych surowców Unii Europejskiej od dostaw z krajów trzecich sięga 90-100%! To niezwykle niebezpieczne zjawisko, grożące załamaniem się całej polityki klimatycznej w przypadku zerwania łańcuchów dostaw.

Niezwykle istotna jest też kwestia ekonomiczna. Ogromny popyt na te surowce winduje ich ceny czyniąc transformację coraz bardziej kosztowną. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat cena litu wzrosła piętnastokrotnie! Przy takich wzrostach zakup samochodu elektrycznego już niebawem będzie poza zasięgiem nawet klasy średniej.

Władze Unii Europejskiej i wielu krajów członkowskich zdają się nie widzieć tych problemów. Właśnie dlatego będą one tematem 7. już edycji Konferencji Silesia 2030. Brukseli. Bez ideologii i demagogii, wsparci rzetelnymi i merytorycznymi głosami naukowców, chcemy pokazać - tam, w sercu Unii Europejskiej - także ciemne strony Zielonego Ładu. Sprowokować do refleksji - czy taka polityka klimatyczna rzeczywiście chroni klimat.

Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

program konferencji

21-23.03.2023 r.

Bruksela

Środa 22.03.2023 r.

10:00 - Rozpoczęcie VII edycji Konferencji SILESIA 2030 "Ciemna strona Europejskiego Zielonego Ładu"

10:05 - Grzegorz Tobiszowski (Poseł do Parlamentu Europejskiego, inicjator cyklu SILESIA 2030) - słowo wstępu

10:30 - Wystąpienie Marka Wesołego, Wiceministra Aktywów Państwowych

11:00 - Wystąpienie i prezentacja dr Tomasza Rogali – Prezesa PGG i EURACOAL

11.30 - Wystąpienie prof. Adama Smolińskiego– Sekretarza Naukowego GIG

12.00 - Briefing prasowy

12.30 - zakończenie Konferencji.

prelegenci

Dr Tomasz Rogala

Prezes Polskiej Grupy Górniczej i Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie specjalizował się w prawie finansowym. Ukończył również studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg. W 2021 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Od 2016 roku stoi na czele zarządu PGG - największego producenta węgla kamiennego w Europie

Prof. Adam Smoliński

Sekretarz Naukowy Głównego Instytutu Górnictwa

Wybitny specjalista i uznany autorytet w zakresie czystych technologii węglowych. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane ze zgazowaniem i współzgazowaniem paliw stałych. W GIG kieruje pracami Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych w Centrum Czystych Technologii Węglowych. Obszerny i cenny dorobek naukowo-badawczy prof. Smolińskiego obejmuje 187 publikacji, w tym 59 w czasopismach z listy JRC. Jest najmłodszym pracownikiem GIG z tytułem naukowym profesora nadanym przez Prezydenta RP i jednym z najmłodszych profesorów w Polsce.

Będą z nami:

Partnerzy:

wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów