Panelistom, znamienitym gościom i obserwatorom on-line serdecznie dziękuję za udział w IV edycji Konferencji SILESIA 2030, która odbyła się w dniu 22 kwietnia w Katowicach.

W znakomitym gronie ekspertów, naukowców i praktyków różnych gałęzi przemysłu energetycznego po raz kolejny rozmawialiśmy o przyszłości polskiej i europejskiej energetyki.

Podczas merytorycznych wystąpień skierowaliśmy spojrzenia na szanse i zagrożenia, jakie niesie za sobą transformacja gospodarcza i energetyczna, zastanawiając się, w jakim kierunku musi ona iść, uwzględniając nową sytuację społeczno-gospodarczą.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na kolejne pokolenia jest naszym nadrzędnym celem.

Przyjmując i podpisując „Rezolucję Energetyczną”, zaapelowaliśmy do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej.

Ten dokument pokazuje, jakie obszary należy wzmocnić, aby zbudować stabilny europejski rynek energetyczny. Jest naszą odpowiedzią na wyzwania, jakie nas czekają i mamy nadzieję, że stanie się polską propozycją nowego europejskiego ładu energetycznego.

Chcemy, aby nasze działania były ciągłe i usystematyzowane, dlatego już teraz zapraszamy na kolejną edycję Konferencji SILESIA 2030, która odbędzie się jesienią br.

Z poważaniem,
Grzegorz Tobiszowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Silesia 2030

Rezolucja energetyczna 2022

Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze w Europie. Wszystkie wcześniej wyznaczone cele oraz drogi do ich osiągnięcia wymagają głębokiej rewizji. Unia Europejska stoi w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, tak militarnego jak i ekonomicznego, a zwłaszcza w kontekście surowców energetycznych.

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej uważamy, że priorytetem musi być równowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem obywateli krajów Unii Europejskiej, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o rewizję polityki klimatycznej zwłaszcza w odniesieniu do poniższych wniosków.

 1. Należy uznać, że priorytetem Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu pewności dostaw energii do odbiorców oraz jej stabilnej ceny.
 2. Ze szczególną uwagą, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za przyszłość Unii Europejskiej należy zredefiniować politykę klimatyczną wspólnoty, a także cele i zamierzenia określone w Europejskim Zielonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55, a w szczególności pozostawić suwerenność krajom członkowskim w wyborze metod osiągnięcia tych celów, uwzględniając różne systemy energetyczne poszczególnych państw członkowskich, oraz pamiętając, że w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia politycznego, gospodarczego i społecznego cele te mogą być na bieżąco rewidowane.
 3. Należy możliwie szybko uniezależnić się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne.
 4. Należy niezwłocznie rozpocząć procesy wspierające europejski przemysł wydobywczy. Rozwój rodzimego sektora wydobywczego jest ważny nie tylko z punktu widzenia wydobycia paliw kopalnych, ale również innych surowców, w tym surowców krytycznych, niezbędnych w technologiach wykorzystywanych w źródłach odnawialnych oraz elektromobilności.
 5. Należy uwzględnić w taksonomii węgiel jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej, co stworzy ramy finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne oraz technologie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla.
 6. Należy zawiesić lub głęboko zreformować system handlu prawami do emisji CO2 EU ETS oraz porzucić plany włączenia do niego innych sektorów takich jak transport, budownictwo oraz rolnictwo.
 7. Należy zrewidować procedowane projekty aktów prawnych, które będą wpływać na poszczególne sektory energetyki, jak na przykład procedowany projekt rozporządzenia ws. redukcji metanu w sektorze energetycznym. Redukcja emisji gazów cieplarnianych nie powinna odbywać się poprzez zamykanie zakładów pracy, które produkują surowce kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego.
 8. ransformacja energetyczna nie zostanie zrealizowana bez udziału odnawialnych źródeł energii, zatem konieczne jest przyspieszenie budowy tych źródeł w Polsce. W tym kontekście należy inwestować w technologie OZE takich jak wiatr i PV, które pozwolą na realizację celów transformacji w maksymalnie efektywny ekonomicznie sposób. Zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce powinny odbywać się w sposób zrównoważony, a źródła powinny się uzupełniać wspólnie budując silny i stabilny system energetyczny.

program konferencji

22.04.2022 r.

Siedziba Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności", ul. Floriana 7, Katowice

10:00 Otwarcie Konferencji

10:10 Grzegorz Tobiszowski - powitanie oraz słowo wstępu

10:20 Przemówienia gości
- Paweł Sałek, doradca prezydenta RP
- Beata Szydło, europoseł, była premier RP
- Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska
- Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych
- Alexandra Gomeniuk, Dyrektor Europejsko-Ukraińskiej Agencji Energetycznej
- Michał Tratkowski, Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej

11:40 Przerwa kawowa

12:00 Debata z udziałem partnerów konferencji
- Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
- Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu S.A.
- Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty S.A.
- Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Polski Cement
- Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- Artur Michałowski. wiceprezes Tauron Polska Energia S.A.
- Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

13:30 Podpisanie Rezolucji Energetycznej przez prelegentów.

GOSPODARZ

GRZEGORZ TOBISZOWSKI

MODERATOR

Michał Niewiadomski

prelegenci

Paweł Sałek

Paweł Sałek
doradca Prezydenta RP do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju

Beata Szydło, europoseł, była premier RP

Beata Szydło
europoseł, była premier RP

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Anna Moskwa
minister klimatu i środowiska

Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Piotr Pyzik
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, S.A.

Tomasz Rogala
prezes Polskiej Grupy Górniczej, S.A.

Tomasz Heryszek prezes Węglokoksu S.A.

Tomasz Heryszek
prezes Węglokoksu S.A.

Filip Grzegorczyk, wiceprezes Grupy Azoty S.A.

Filip Grzegorczyk
wiceprezes Grupy Azoty S.A.

Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Polski Cement

Krzysztof Kieres
przewodniczący Stowarzyszenia Polski Cement

Artur Wasil, prezes LW Bogdanka S.A.

Artur Wasil
prezes LW Bogdanka S.A.

uczestnicy

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak
przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 'Solidarność'

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Jarosław Grzesik
przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Dariusz Potyrała, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Dariusz Potyrała
przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Bogusław Ziętek, przewodniczący Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80

Bogusław Ziętek
przewodniczący Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80

Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

Arkadiusz Chęciński
prezydent Sosnowca

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Marcin Krupa
prezydent Katowic

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza

Daniel Beger, prezydent Świętochłowic

Daniel Beger
prezydent Świętochłowic

Stanisław Bodys burmistrz Rejowca Fabrycznego, przewodniczący Unii Miasteczek Polskich

Stanisław Bodys
burmistrz Rejowca Fabrycznego, przewodniczący Unii Miasteczek Polskich

Bożena Borys-Szopa, poseł na Sejm

Bożena Borys-Szopa
poseł na Sejm

Grzegorz Gaża, poseł na Sejm

Grzegorz Gaża
poseł na Sejm

Teresa Glenc, poseł na Sejm

Teresa Glenc
poseł na Sejm

Jarosław Gonciarz, poseł na Sejm

Jarosław Gonciarz
poseł na Sejm

Krzysztof Kozik , poseł na Sejm

Krzysztof Kozik
poseł na Sejm

Grzegorz Lorek, poseł na Sejm

Grzegorz Lorek
poseł na Sejm

Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm

Grzegorz Matusiak
poseł na Sejm

Jerzy Polaczek, poseł na Sejm

Jerzy Polaczek
poseł na Sejm

Robert Warwas , poseł na Sejm

Robert Warwas
poseł na Sejm

Marek Wesoły, poseł na Sejm

Marek Wesoły
poseł na Sejm

Partnerzy Główni

Partnerzy

Bardzo dziękujemy za wsparcie w organizacji naszej konferencji partnerom głównym firmie Tauron Polska Energia S.A. oraz Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. oraz partnerom firmie Węglokoks S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Stowarzyszeniu Producentów Cementu. Bez Państwa wsparcia nasze wydarzenie nie mogłoby osiągnąć tak wysokiej rangi.wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów