Konferencja Silesia 2030 jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym nieprzerwanie od 2019 r. W gronie ekspertów rozmawiamy o największych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, polityką klimatyczną oraz budowaniem nowoczesnego, stabilnego systemu energetycznego.


Kolejne edycje naszej Konferencji cieszą się dużym zainteresowaniem mediów o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym, a stała współpraca z największym regionalnym regionalnym wydawcą prasowym - Dziennikiem Zachodnim - pozwala na szerokie dotarcie do mieszkańców województwa śląskiego, które w największym stopniu dotyka transformacja energetyczna i przemysłowa.


VI edycja Konferencji Silesia 2030 odbędzie się we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i wpisze się w Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres jest organizowanym od 12 lat w Katowicach największym tego typu wydarzeniem w Europie.


Obecny kryzys energetyczny oraz głębokie przemiany związane z wprowadzaniem w życie pakietów REPowerEU i Fit for 55 bardzo mocno wpływa na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego właśnie temu zagadnieniu chcemy poświęcić VI. edycję Konferencji Silesia 2030.


Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

p>

program konferencji

21 listopada 2022

11:30 - 13:00 I panel dyskusyjny, Sala konferencyjna 9
“Rola energetyki konwencjonalnej w miksie energetycznym Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”

Uczestnicy:
Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Węglokoks S.A.
Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.
Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Piotr Pyzik – Wiceminister Aktywów Państwowych
Evžen Tošenovský - Poseł do Parlamentu Europejskiego z Czech (ECR)

Moderator:
Prof. Stanisław Tokarski, Zespół Doradców, Główny Instytut Górnictwa

13:30 - 15:00 II panel dyskusyjny, Sala konferencyjna 9
“Przyszłość odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle rynku europejskiego”

Uczestnicy:
Damian Komar, Kierownik Działu Regulacji Energetyki i Zarządcy Strategicznego Rynku Mocy, PKN ORLEN S.A.
Kacper Kostrzewa, Dyrektor Projektu, Ocean Winds
Morten Petersen, Poseł do Parlamentu Europejskiego z Danii (Renew Europe)
dr inż. Mariusz Skwarczyński, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
prof. dr hab. Inż. Sebastian Werle, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Koordynator ds. Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka, Politechnika Śląska

Moderator:
Szymon Kowalski - Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

15:30 - 17:00 III panel dyskusyjny, Sala konferencyjna 9
“Energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych w kontekście pakietu FIT for 55”

Uczestnicy:
Tomasz Andrzejewski, Dyrektor Generalny, Simple H2 Sp. z o.o.
Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (online)
Tomoho Umeda, Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych, Krajowa Izba Gospodarcza
Krzysztof Zamasz, Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu
Robert Żmuda, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii, SBB Energy S.A.
Przedstawiciel PKN ORLEN S.A.

Moderator:
Anna Kornecka - niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska

wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów