Czysta energia z wiatraków, czy stabilna z węgla? Bardzo często uważa się, że energetyka węglowa i źródła odnawialne są wobec siebie konkurencją. Najwyższy czas zmienić to myślenie. Uczciwie spojrzeć na mocne i słabe strony tych źródeł i w efektywny sposób je wykorzystać.


Energia z wiatraków jest bezemisyjna, ale zależna od pogody. Energia z węgla zaś jest stabilna, ale wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Razem te źródła niwelują swoje słabości.


Obecny kryzys obnażył słabość systemu energetycznego Unii Europejskiej. W tym trudnym czasie, w obliczu niedoborów energii, musimy odrzucić irracjonalną, napędzaną jedynie ideologią dekarbonizację i zrozumieć, że niskoemisyjne, wysokosprawne bloki węglowe, nie stoją naprzeciw źródłom odnawialnym, ale mogą wspierać ich rozwój. Właśnie o tym rozmawiać będziemy podczas V. już edycji Konferencji Silesia 2030.


W ramach konferencji, która odbędzie się 23 września w Katowicach, zaprezentowany zostanie raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dotyczący dotyczący możliwości wspólnego rozwoju energetyki węglowej i wiatrowej w polskim systemie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokoefektywnych bloków 200MW.


Tobiszowski

Grzegorz Tobiszowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

program konferencji

23.09.2022 r.

Siedziba Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności", ul. Floriana 7, Katowice

11:00 - Rozpoczęcie Konferencji.
Prowadzący - Michał Niewiadomski, publicysta energetyczno-klimatyczny

11:10 - Przemówienie Posła do Parlamentu Europejskiego, inicjatora cyklu konferencji SILESIA 2030 Grzegorza Tobiszowskiego

11:25 - Przemówienie Agnieszki Lenartowicz-Łysik - Doradcy Społecznego Prezydenta RP

11:30 - Przemówienie Beaty Szydło, byłej premier, Poseł do Parlamentu Europejskiego

11:40 - Przemówienie Piotra Pyzika, wiceministra aktywów państwowych

11:50 - Przemówienie Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego

11:55 - Prezentacja raportu “Koncepcja funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z udziałem energetyki wiatrowej oraz bloków 200 - prof. Piotr Kacejko

12:25 Przerwa kawowa

12:55 - Przemówienie Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, Wiceminister Klimatu i Środowiska

13:05 - Debata nt. przyszłości Krajowego Systemu Energetycznego i możliwości wykorzystania bloków klasy 200
Prowadzący - Szymon Kowalski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Uczestnicy:
   Paweł Cioch - Wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A
   Alicja Chilińska-Zawadzka - Prezes EDF Renewables Polska
   Janusz Gajowiecki - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
   Tomasz Heryszek - PPrezes Węglokoks S.A.
   Paweł Majewski - Prezes Enea S.A.
   Tomasz Rogala /strong> - Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.
   Paweł Szczeszek - Prezes Tauron Polska Energia S.A.

14:45. Podsumowanie konferencji - Grzegorz Tobiszowski

15:00 Lunch

Partner Główny


Partner Energetyczny


Partner Złoty


Partner Srebrny

      

Partner Brązowy

   


wizja europy

vision

Ochrona i poszanowanie państw członkowskich

vision

Rozsądna i trwała polityka klimatyczna oparta o cele możliwe do spełnienia

vision

Odpowiedzialny system imigracyjny, który akceptuje suwerenność poszczególnych krajów członkowskich

vision

Odpowiedzialne i otwarte podejścia do kwestii wolnego handlu Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych

vision

Przejrzystość i transparentności instytucji unijnych Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście

vision

Efektywne wydatkowanie środków unijnych oparte na wzroście konkurencyjności firm i ochronie pieniędzy podatników Unia Europejska, która łączy ludzi i biznes poprzez poprawę infrastruktury transportowej, zmniejszanie barier w ramach jednolitego rynku i ochronę praw konsumentów